Uitnodiging ledenvergadering ATB

Hierbij nodigen wij alle ATB-leden van harte uit voor de ledenvergadering ATB op 21 februari aanstaande. Deze zal plaatsvinden in ons clubgebouw aan de Hammerweg 8E in Raalte. De vergadering begint om 19.30 uur.

Zie hieronder de agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen 2017
  3. Overzicht 2017
  4. Financieel overzicht 2017
  5. Evenementen 2018
  6. Bestuur CRT/ATB afdeling
  7. Rondvraag

Graag tot 21 februari!